Hogyan tudunk hozzájárulni gyerekünk rezilienciájának, azaz pszichikai rugalmas ellenálló képességének fejlődéséhez?

Véleményem szerint a kihívásokat és a nehézségeket nem elkerülni kell, hanem kezelni és ,,megküzdeni velük” úgy, hogy közben növekedjünk.

Mi is a reziliencia?

A fejlődési pszichopatológia fedezte fel a rezilienciát a pszichológián belül az 1970-es években. Máig jelentős az a kutatási irány, amikor a kutatók a sebezhetetlen és mentálisan erős személyiség jellemzőit keresték. A reziliencia egy olyan képesség, amely a különböző viszontagságos körülményekre (környezeti akadályok, biológiai rendellenességek) reagál. A reziliencia meghatározásának pszichológiai szempontból a megküzdés definíciójára, biológiai aspektusból pedig a stressz fogalmára vezethető vissza.

 

Milyen a reziliens ember?

Pozitívan gondolkodik és a hiányosságok helyett az erőforrásokat keresi. Különféle stresszt okozó külső körülmények ellenére is sikeresen tud alkalmazkodni.

A reziliens ember :

 • aktív megküzdési képességekkel rendelkezik, emellett rugalmas a válaszkészsége
 • magas az énhatékonysága
 • a koherenciaérzete
 • az érzelmi intelligenciája
 • optimizmusa
 • magas a szociális kompetenciája
 • van életcélja és humora
 • kooperatív

 

Tényezők, amelyek támogatják a rugalmasságot:

 1. Szülői és kapcsolati jellemzők: erős szülői kapcsolat kialakítása, nem csak a szülőkkel, hanem más felnőttekkel, például mentor, tanár, edző stb.
 2. Lássuk meg mi jellemzi és tanítsuk meg, hogy tudja erősíteni magában az előnyös tulajdonságait pl.: optimizmus, tehetség valamiben, intelligencia, legyenek életcéljai
 3. Közösségi kontextus: biztonságos lakókörnyezet kialakítása, hatékony iskolába járatás

 

Krízishelyzetekkel, stresszel való megküzdést tekintve, ha azt vesszük észre gyermekünk elsősorban ösztönösen érzelemközpontú (esemény jelentőségét és jelentését megváltoztassa, pl.: sír, sportol, csokit eszik) megküzdést használ mondjunk vagy mutassunk neki problémaközpontú (környezeti kihívásokkal szembeni pl.: tervezgetés, stratégia, lista készítése, mit szeretne másképp csinálni és hogyan) megküzdési stratégiákat is.

 

Stessz csökkentése flow-val (áramlatélmény):

Azok, akik flow-ban alkotnak, sokkal határozottabbak, boldogabbak, és kevésbé stresszesebbek, sőt könnyebben tudnak megküzdeni a nehézségekkel. Például, ha olyan feladatot kap, ami kihívást jelent számára, összpontosítania kell és az alkotókedve és elégedettsége tovább fog tartani.

Erősítsük pozitivitását!

Kérdezzük meg tőle, milyen pozitív pillanatokat élt át? Milyen pozitív érzések töltötték el ezekben a pillanatokban? Vegye mindkét kezét és számolja össze rajta az elmúlt egy nap pozitív eseményeit, dolgait. Minden ujjára jusson egy!

 

Gyakorlatilag bármilyen krízis stresszhelyzetet képes előidézni. A megküzdési stratégiák sokszínűsége azt eredményezi, hogy a gyerek ki fogja alakítani a saját technikáját, amit önmaga helyzetének javítására fog felhasználni a további életében is. Van, akinél ez a stratégia nagyon hatékony lesz, de van olyan személy is, aki nehezen lesz képes megküzdeni stresszhelyzetekkel. Magam azt tapasztalom, hogy a megküzdés sikere az egyén személyiségének erejétől függ. Ha valakinek erősebb a személyisége, az szerintem könnyebben fog megküzdeni a stresszel, mint az, akinek gyengébb. És azt gondolom, hogy egyszerűbb és előnyösebb felkészíteni erre a gyerekünket, illetve erősíteni a pozitív személyiségjegyeit.

 

Felhasznált irodalom:

 

 1. Czakó E. (2010). A reziliencia kialakulásában szerepet játszó biológiai háttérmechanizmusok viselkedési aspektusai. Bölcsészdoktori értekezés. Szeged, SZTE BTK.
 2. Csíkszentmihályi, M. (1997): Flow – Az áramlat. Akadémiai Kiadó, Budapest.
 3. Masten, A. S. (2007): Resilience in developing systems: Progress and promise as the fourth wave rises. Development and Psychopathology
 4. Masten, A. S., Wright, M. O’D.: Resilience over lifespan: Developmental perspectives on resistance, recovery, an transformation. In: Reich, J. W., Zautra, A. J., Hall, J. S. (Eds): handbook of adult resilience. New York, Guildford Press, 2009